Montážní činnosti » Plynoinstalace

22.10.2008 Plynoinstalace

 

MEDIUM      –      plynná paliva mimo PB
Materiál:  ocel, měď, PE

-         plynovodní přípojky NTL

-         domovní plynovody NTL

-         průmyslové plynovody NTL

-         plynové spotřebiče do 50 KW

-         plynové spotřebiče 50 KW a více

 

 

STRABAG